History Archive - Random Box Icon History Archive - Images Icon History Archive - Maps Icon
History Archive Logo
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 001 (Book Front Cover)
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 002
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 003
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 004
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 005
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 006
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 007
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 008
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 009
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 010
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 011
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 012
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 013
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 014
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 015
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 016
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 017
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 018
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 019
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 020
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 021
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 022
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 023
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 024
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 025
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 026
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 027
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 028
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 029
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 030
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 031
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 032
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 033
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 034
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 035
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 036
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 037
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 038
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 039
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 040
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 041
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 042
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 043
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 044
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 045
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 046
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 047
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 048
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 049
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 050
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 051
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 052
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 053
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 054
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 055
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 056
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 057
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 058
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 059
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 060
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 061
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 062
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 063
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 064
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 065
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 066
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 067
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 068
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 069
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 070
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 071
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 072
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 073
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 074
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 075
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 076
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 077
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 078
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 079
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 080
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 081
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 082
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 083
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 084
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 085
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 086
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 087
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 088
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 089
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 090
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 091
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 092
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 093
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 094
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 095
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 096
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 097
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 098
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 099
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 100
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 101
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 102
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 103
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 104
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 105
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 106
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 107
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 108
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 109
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 110
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 111
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 112
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 113
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 114
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 115
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 116
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 117
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 118
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 119
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 120
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 121
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 122
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 123
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 124
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 125
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 126
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 127
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 128
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 129
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 130
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 131
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 132
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 133
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 134
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 135
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 136
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 137
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 138
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 139
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 140
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 141
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 142
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 143
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 144
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 145
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 146
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 147
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 148
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 149
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 150
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 151
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 152
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 153
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 154
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 155
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 156
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 157
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 158
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 159
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 160
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 161
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 162
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 163
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 164
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 165
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 166
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 167
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 168
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 169
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 170
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 171
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 172
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 173
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 174
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 175
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 176
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 177
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 178
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 179
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 180
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 181
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 182
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 183
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 184
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 185
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 186
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 187
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 188
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 189
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 190
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 191
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 192
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 193
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 194
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 195
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 196
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 197
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 198
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 199
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 200
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 201
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 202
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 203
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 204
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 205
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 206
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 207
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 208
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 209
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 210
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 211
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 212
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 213
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 214
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 215
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 216
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 217
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 218
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 219
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 220
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 221
History Archive - Campi Phlegraei Vol. 2 (1776) - Page 222 (Book Back Cover)

History Archive > Campi Phlegraei Vol. 2 (1776)

(!) Remove Ads

[Volume 2] Campi Phlegraei. Observations on the Volcanos of the Two Sicillies

Author(s):

Date: 1776

Topics:

Description

Campi Phlegraei is a firsthand report which documents the late eighteenth century eruptions of Mount Vesuvius. Written by Sir William Hamilton, the British envoy to the Neapolitan royal court in 1764, the work is named for the area around Naples known locally as the Campi Phlegraei or "flaming fields." This name refers to the frequent and violent eruptions of Mount Vesuvius. The area was a popular destination for wealthy travelers undertaking the Grand Tour because of the long history of volcanic activity as well as the classical sites, Pompeii and Herculaneum, which were excavated in 1748 and 1738 respectively.

Hamilton was able to observe the volcano from his arrival in Naples on November 17, 1764, through the eruptions which lasted until October 20, 1767. He became a Fellow of the Royal Society and wrote a series of letters describing the activity of the volcano. The letters were to be read aloud at the Society's meeting and published in its Transactions. The letters make up the text of the Campi Phlegraei. Hamilton engaged the Anglo-Neapolitan artist Peter Fabris to create sketches in situ to illustrate the work. The sketches were reproduced in prints that were hand colored individually by local artists.

Hamilton applied focused attention resulting in a work which is important to the science of volcanology due to the precise descriptions of the changes in the appearance of the volcano, the lava flows and other volcanic activity. The illustrations document the Naples area of the 1700s, aspects of life in Italy of the era, and most importantly, the geological conditions of Mt. Vesuvius and the surrounding terrain.

Volume one of the Campi Phlegraei is predominately text with a single plate and a map. Volume two is predominantly plates with textual descriptions. The third book is a supplement to the original two volume work. The supplement was published in 1779 and describes the eruption of Mt. Vesuvius in August 1779. The supplement is composed of letters written to The Royal Society of London and five hand-colored plates illustrating the volcanic activity.

References:

Brunet III, 33; Lewine 232; Bobins 584.

List of Images

No images available for this book.

Publication Information

Publisher: Naples

Language(s):

English

Pages: 222

Contributor(s):

ISBN-10: N/A

Date Added: 2019-04-30

Book Reviews

No Reviews Yet

Submit Review

(!) Remove Ads

Available at Amazon