History Archive - Random Box Icon History Archive - Images Icon History Archive - Maps Icon
History Archive Logo
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 001 (Book Front Cover)
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 002
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 003
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 004
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 005
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 006
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 007
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 008
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 009
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 010
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 011
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 012
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 013
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 014
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 015
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 016
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 017
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 018
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 019
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 020
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 021
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 022
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 023
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 024
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 025
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 026
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 027
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 028
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 029
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 030
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 031
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 032
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 033
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 034
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 035
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 036
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 037
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 038
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 039
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 040
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 041
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 042
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 043
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 044
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 045
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 046
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 047
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 048
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 049
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 050
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 051
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 052
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 053
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 054
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 055
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 056
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 057
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 058
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 059
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 060
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 061
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 062
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 063
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 064
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 065
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 066
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 067
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 068
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 069
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 070
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 071
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 072
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 073
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 074
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 075
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 076
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 077
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 078
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 079
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 080
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 081
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 082
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 083
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 084
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 085
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 086
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 087
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 088
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 089
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 090
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 091
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 092
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 093
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 094
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 095
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 096
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 097
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 098
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 099
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 100
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 101
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 102
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 103
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 104
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 105
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 106
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 107
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 108
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 109
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 110
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 111
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 112
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 113
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 114
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 115
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 116
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 117
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 118
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 119
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 120
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 121
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 122
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 123
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 124
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 125
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 126
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 127
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 128
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 129
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 130
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 131
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 132
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 133
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 134
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 135
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 136
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 137
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 138
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 139
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 140
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 141
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 142
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 143
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 144
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 145
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 146
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 147
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 148
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 149
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 150
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 151
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 152
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 153
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 154
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 155
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 156
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 157
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 158
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 159
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 160
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 161
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 162
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 163
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 164
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 165
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 166
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 167
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 168
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 169
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 170
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 171
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 172
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 173
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 174
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 175
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 176
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 177
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 178
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 179
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 180
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 181
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 182
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 183
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 184
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 185
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 186
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 187
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 188
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 189
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 190
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 191
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 192
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 193
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 194
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 195
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 196
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 197
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 198
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 199
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 200
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 201
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 202
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 203
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 204
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 205
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 206
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 207
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 208
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 209
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 210
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 211
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 212
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 213
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 214
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 215
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 216
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 217
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 218
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 219
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 220
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 221
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 222
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 223
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 224
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 225
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 226
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 227
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 228
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 229
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 230
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 231
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 232
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 233
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 234
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 235
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 236
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 237
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 238
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 239
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 240
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 241
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 242
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 243
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 244
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 245
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 246
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 247
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 248
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 249
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 250
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 251
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 252
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 253
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 254
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 255
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 256
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 257
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 258
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 259
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 260
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 261
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 262
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 263
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 264
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 265
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 266
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 267
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 268
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 269
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 270
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 271
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 272
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 273
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 274
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 275
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 276
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 277
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 278
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 279
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 280
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 281
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 282
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 283
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 284
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 285
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 286
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 287
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 288
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 289
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 290
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 291
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 292
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 293
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 294
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 295
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 296
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 297
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 298
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 299
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 300
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 301
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 302
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 303
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 304
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 305
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 306
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 307
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 308
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 309
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 310
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 311
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 312
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 313
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 314
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 315
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 316
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 317
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 318
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 319
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 320
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 321
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 322
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 323
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 324
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 325
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 326
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 327
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 328
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 329
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 330
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 331
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 332
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 333
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 334
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 335
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 336
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 337
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 338
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 339
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 340
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 341
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 342
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 343
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 344
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 345
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 346
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 347
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 348
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 349
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 350
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 351
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 352
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 353
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 354
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 355
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 356
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 357
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 358
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 359
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 360
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 361
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 362
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 363
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 364
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 365
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 366
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 367
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 368
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 369
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 370
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 371
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 372
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 373
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 374
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 375
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 376
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 377
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 378
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 379
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 380
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 381
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 382
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 383
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 384
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 385
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 386
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 387
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 388
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 389
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 390
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 391
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 392
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 393
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 394
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 395
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 396
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 397
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 398
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 399
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 400
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 401
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 402
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 403
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 404
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 405
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 406
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 407
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 408
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 409
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 410
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 411
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 412
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 413
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 414
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 415
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 416
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 417
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 418
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 419
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 420
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 421
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 422
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 423
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 424
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 425
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 426
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 427
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 428
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 429
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 430
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 431
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 432
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 433
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 434
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 435
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 436
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 437
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 438
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 439
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 440
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 441
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 442
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 443
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 444
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 445
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 446
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 447
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 448
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 449
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 450
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 451
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 452
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 453
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 454
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 455
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 456
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 457
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 458
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 459
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 460
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 461
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 462
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 463
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 464
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 465
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 466
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 467
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 468
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 469
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 470
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 471
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 472
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 473
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 474
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 475
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 476
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 477
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 478
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 479
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 480
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 481
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 482
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 483
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 484
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 485
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 486
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 487
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 488
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 489
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 490
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 491
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 492
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 493
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 494
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 495
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 496
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 497
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 498
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 499
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 500
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 501
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 502
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 503
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 504
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 505
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 506
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 507
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 508
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 509
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 510
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 511
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 512
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 513
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 514
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 515
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 516
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 517
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 518
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 519
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 520
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 521
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 522
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 523
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 524
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 525
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 526
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 527
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 528
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 529
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 530
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 531
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 532
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 533
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 534
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 535
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 536
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 537
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 538
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 539
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 540
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 541
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 542
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 543
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 544
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 545
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 546
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 547
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 548
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 549
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 550
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 551
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 552
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 553
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 554
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 555
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 556
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 557
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 558
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 559
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 560
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 561
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 562
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 563
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 564
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 565
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 566
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 567
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 568
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 569
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 570
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 571
History Archive - Dahomey As It Is (1874) - Page 572 (Book Back Cover)

History Archive > Dahomey As It Is (1874)

(!) Remove Ads

Dahomey as it is : being a narrative of eight months' residence in that country, with a full account of the notorious annual customs, and the social and religious institutions of the Ffons. Also an appendix on Ashantee and a glossary of Dahoman Words and Titles.

Author(s):

Date: 1874

Topics:

Description

Alfred Sketcherly left England in 1871 for the purpose of making zoological collections on the West Coast of Africa. On his arrival at Whydah he was induced to go up to Abomey, the capital of Dahomey, for the purpose of instructing the king, Gelele, in the use of some guns that had arrived, on the promise that he would be back at Whydah in eight days. The king, however, detained Mr. Skertchly as an unwilling guest for eight months, treating him with the greatest consideration and kindness, and creating him a prince of the country.

The greater part of Mr. Skertchly's work is occupied with a description of the protracted annual "customs," as they are called, of Dahomey, which consist of elaborate and harmless trivial ceremonies, mixed up with much that is revolting and cruel; the details of these Mr. Skertchly describes in minute and often tiresome detail. We do not think there was any need for Mr. Skertchly making so large a book on what he saw, especially as the Dahomans and their "customs" are pretty well known through previous travelers.

+ Read More

He often questions the accuracy of Burton, who is quite able to defend himself if he feels aggrieved at Mr. Skertchly's criticisms. The author succeeded, during his stay at Abomey, in doing but little in the way of collecting, and in this work there is scarcely any details as to the natural history of the country. He has evidently a considerable admiration both for the Dahomans and Ashantees, especially for the former, whom he considers not nearly so cruel as the latter, though both equally brave and remarkably well-disciplined as soldiers.

In a short Appendix on the Ashantees, he prophecies that our recent expedition to the Gold Coast would find them formidable enemies, which prophecy can hardly be said to have been fulfilled. He defends the Dahomans from the charge of intentional cruelty in the barbarously performed human sacrifices which form so important a part of their customs, and we think he succeeds; the victims, who are all either criminals, or prisoners of war, are sent as messengers to deceased kings. The work is illustrated with a number of gorgeously colored plates, which no doubt show faithfully the dresses and manners of the people, though some of the pictures which exhibit the method of sacrificing the human victims are simply revolting, and ought to have been confined to the author's portfolio.

References:

Nature Volume 9, page 460 (1874)

List of Images

1. Front Cover

2. Title Page

3. The Reception at Kana

4. A Capsize off Whydah

5. The Snake Temple

6. The Reception at Kana

7. A Dahoman Labourer

8. The So-Sin Pavilions

9. The Jaw, Umbrella, Gelele's Stool, Guns, Sticks, Swords etc.

10. The So-Sin Victims

11. Procession of Ministers

12. The Tail Dancers

13. A Mahi Village

14. Victims for the Attoh Custom

15. The Tokpon

16. Tombs of Daho-Aho and Akabah

17. Tombs of Agajah, Tegbwesun, Mpengula and Agongolu

18. The Lake of Blood

19. The Gun Custom

20. Tomb of King Gezu

21. The Amazonian Elephant Hunters

22. Prince Hahansus' Fetiche House

23. A Map of Dahomey with Part of Ashanti

24. Back Cover

Publication Information

Publisher: London : Chapman and Hall

Language(s):

English

Pages: 572

ISBN-10: N/A

Date Added: 2019-03-02

Book Reviews

No Reviews Yet

Submit Review

Maps

(!) Remove Ads

Available at Amazon