History Archive - Random Box Icon History Archive - Images Icon History Archive - Maps Icon
History Archive Logo
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 001 (Book Front Cover)
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 002
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 003
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 004
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 005
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 006
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 007
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 008
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 009
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 010
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 011
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 012
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 013
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 014
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 015
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 016
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 017
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 018
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 019
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 020
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 021
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 022
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 023
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 024
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 025
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 026
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 027
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 028
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 029
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 030
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 031
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 032
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 033
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 034
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 035
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 036
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 037
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 038
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 039
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 040
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 041
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 042
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 043
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 044
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 045
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 046
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 047
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 048
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 049
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 050
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 051
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 052
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 053
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 054
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 055
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 056
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 057
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 058
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 059
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 060
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 061
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 062
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 063
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 064
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 065
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 066
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 067
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 068
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 069
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 070
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 071
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 072
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 073
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 074
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 075
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 076
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 077
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 078
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 079
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 080
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 081
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 082
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 083
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 084
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 085
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 086
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 087
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 088
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 089
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 090
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 091
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 092
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 093
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 094
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 095
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 096
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 097
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 098
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 099
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 100
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 101
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 102
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 103
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 104
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 105
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 106
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 107
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 108
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 109
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 110
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 111
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 112
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 113
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 114
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 115
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 116
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 117
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 118
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 119
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 120
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 121
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 122
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 123
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 124
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 125
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 126
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 127
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 128
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 129
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 130
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 131
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 132
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 133
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 134
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 135
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 136
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 137
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 138
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 139
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 140
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 141
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 142
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 143
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 144
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 145
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 146
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 147
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 148
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 149
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 150
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 151
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 152
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 153
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 154
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 155
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 156
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 157
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 158
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 159
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 160
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 161
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 162
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 163
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 164
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 165
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 166
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 167
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 168
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 169
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 170
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 171
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 172
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 173
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 174
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 175
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 176
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 177
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 178
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 179
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 180
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 181
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 182
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 183
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 184
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 185
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 186
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 187
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 188
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 189
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 190
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 191
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 192
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 193
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 194
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 195
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 196
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 197
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 198
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 199
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 200
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 201
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 202
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 203
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 204
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 205
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 206
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 207
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 208
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 209
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 210
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 211
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 212
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 213
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 214
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 215
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 216
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 217
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 218
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 219
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 220
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 221
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 222
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 223
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 224
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 225
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 226
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 227
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 228
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 229
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 230
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 231
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 232
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 233
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 234
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 235
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 236
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 237
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 238
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 239
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 240
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 241
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 242
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 243
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 244
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 245
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 246
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 247
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 248
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 249
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 250
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 251
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 252
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 253
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 254
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 255
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 256
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 257
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 258
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 259
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 260
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 261
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 262
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 263
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 264
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 265
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 266
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 267
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 268
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 269
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 270
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 271
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 272
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 273
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 274
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 275
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 276
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 277
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 278
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 279
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 280
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 281
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 282
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 283
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 284
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 285
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 286
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 287
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 288
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 289
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 290
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 291
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 292
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 293
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 294
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 295
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 296
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 297
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 298
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 299
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 300
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 301
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 302
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 303
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 304
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 305
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 306
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 307
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 308
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 309
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 310
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 311
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 312
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 313
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 314
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 315
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 316
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 317
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 318
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 319
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 320
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 321
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 322
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 323
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 324
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 325
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 326
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 327
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 328
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 329
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 330
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 331
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 332
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 333
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 334
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 335
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 336
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 337
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 338
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 339
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 340
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 341
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 342
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 343
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 344
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 345
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 346
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 347
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 348
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 349
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 350
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 351
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 352
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 353
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 354
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 355
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 356
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 357
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 358
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 359
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 360
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 361
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 362
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 363
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 364
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 365
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 366
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 367
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 368
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 369
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 370
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 371
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 372
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 373
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 374
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 375
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 376
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 377
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 378
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 379
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 380
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 381
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 382
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 383
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 384
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 385
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 386
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 387
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 388
History Archive - Voyage en Perse Vol. 1 (1825) - Page 389 (Book Back Cover)

History Archive > Voyage en Perse Vol. 1 (1825)

(!) Remove Ads

[Volume 1] Voyage en Perse, fait en 1812 et 1813

Author(s):

Date: 1825

Topics:

Description

Drouville was a cavalry officer who went to Persia in the service of the Tsar. His account of Persian manners, customs, and military organization is rare

2 volumes 8vo with 60 plates and a map.

References:

Brunet II, 839 (dating the work 1819-21); Colas I, 312; Querard II, p. 595 (dating the work 1821); Wilson p. 62. (2)

List of Images

1. Front Cover

2. Spine

3. Title Page

4. Portrait du Roi actuel de Perse; Fatey-Aly Schah

5. Persan en habit d'ete

6. Persan couvert de son Kurck

7. Homme du peuple en hourdi

8. Dame persan en Scpapkin de Brocard

9. Dame persane en Arkalai sans schal

10. Persan en Katebi de velours

11. Mirza en robe de Ceremonie

12. Dame georgienne en costume national

13. Dame circassienne en costume national

14. Dame persanne a la promenade couverte du Chadera et du Roubend

15. Vue exterieure d'un village persan

16. Vue interieure d'un Caravanserai de ville

17. Vue exterieure d'un Caravanserai forain

18. Persan fumant la Cailliane

19. Repas persan

20. Persan se promenant a cheval en fumant

21. Toufangchi nestorien du Hekary

22. Femme armenien ne tenant un enfant par la main

23. Femme nestoriene

24. Toufangchi nestorien du Hekary

25. Courde des montagnes du Hekary

26. Califa (Eveque) nestorien

27. Cheick al Islam (Grand Pretre de Perse)

28. Derviche charlatan persan

29. Fakir ou mendiant arabe

30. Femme du Roi voyageant a cheval

31. Femmes du Roi voyageant en Caktirevan

32. Cheval du Roi peint de henne

33. Punition persane

34. Criminel Persan a la chaine

35. Noble Persan en habit de Cour

36. Golam du Roi; cavalier de la garde royale

37. Nackzachi-Bachi Grand maitre des Ceremonies

38. Schotter-Bachi chef Coureurs du Roi

39. Back Cover

Publication Information

Publisher: A Paris : A la Librairie nationale et etrangere, rue des Petites-Ecuries, no 47

Language(s):

French

Pages: 389

Contributor(s):

Getty Research Institute

ISBN-10: N/A

Date Added: 2019-05-02

Book Reviews

No Reviews Yet

Submit Review

(!) Remove Ads

Available at Amazon